Ontmoet het groeiende netwerk van partners en individuele NCPA supporters:

Partners (meer informatie over de partners verder op deze pagina)
NIDMS National Institute of dance, medicine and science, Londen
IADMS International Association for Dance Medicine & Science
Nederlandse Vereniging voor Dansonderzoek
ArtEZ Conservatorium, Music & Health
Codarts Rotterdam, Lectoraat Performing Arts Medicine
Maatschap Ortopedie Ziekenhuis Rijnstate, Arnhem
NVDMG Nederlandse Vereniging voor Dans en Muziek Geneeskunde
Productiehuis De Nieuwe Oost
Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten Academie voor Theater en Dans
Het Medisch Centrum voor Dansers en Musici (MCDM)

Individuele supporters

Antje Orgassa
Onderzoek Hogeschool van Arnhem en Nijmegen: link
a.orgassa@gmail.com

Job Strengers
Strengers & Dubbers Fysiotherapeuten Nijmegen (hand- en polstherapie)
www.strengersdubbers.nl
job@strengersdubbers.nl
+31 (0)24 3774734

Geert Koster, MD, MSc Occupational Health
Quintus Five b.v. / Quintus Five Vitaal b.v. (NL)
www.quintusfive.com
info@quintusfive.com
+31 (0)6 41552936

R. van Cingel, PT, PhD and J.B. Staal, PT, MSc, PhD
Musculoskeletal Research Centre, Nijmegen (NL)
www.mrcnijmegen.nl
marianne.walter@han.nl
+31 (0)24 3530419

Inge van Amerongen, PT, OMT
Sport Medisch Centrum Papendal
www.smcp.nl
i.vanamerongen@smcp.nl
+31 (0)88 0881300

Ook individueel supporter worden van het NCPA? Voor meer informatie klik hier

Partners 

NIDMS National Institute of dance, medicine and science, London (UK)
De missie van het National Institute of Dance Medicine and Science is: De ontwikkeling, implementatie en disseminatie van wetenschappelijke kennis en evidence-based werk zijn gericht op de promotie en optimalisatie van gezondheid, well-being en performance in dans.”. De missie krijgt gestalte in drie programmalijnen: Onderzoek, Klinische zorg en Educatie. Meer informatie op www.nidms.co.uk

IADMS International Association for Dance Medicine & Science

IADMS is opgericht om de verschillende doelen in het dance medicine and science veld bij een te brengen. De missie is om de fysieke en mentale gezondheid en well being, training en prestatie van dansers te verbeteren door het stimuleren van educatieve, medische en wetenschappelijke excellentie. IADMS werkt vanaf het begin aan de promotie van het internationale netwerk van dans en geneeskunde. Het lidmaatschap en deelnames aan conferenties representeren het internationale netwerk en is het bestuur en medewerkers gevormd door zowel medische en dans professionals.
Meer informatie op www.iadms.org

Vereniging voor Dansonderzoek (NL)
De Vereniging voor Dansonderzoek (VDO) werd in 1990 opgericht om Nederlands onderzoek op het gebied van de dans, zowel wetenschappelijk als toegepast, te stimuleren. Dansonderzoek wordt door de VDO zeer breed opgevat. Het is niet gebonden aan een bepaalde discipline en omvat zowel historisch en sociologisch onderzoek als onderzoek vanuit de theater-, en bewegingswetenschappen. Ook onderzoek dat buiten een universitaire context wordt verricht valt binnen het interessegebied van de VDO. Meer informatie op www.dansonderzoek.nl 

ArtEZ School of Music – Music & Health (NL)
ArtEZ School of Music is one of the largest schools of music in the Netherlands, with more than 900 students and 250 lecturers across the three locations in Arnhem, Enschede and Zwolle. ArtEZ has responded to developments in the field in a way that few other schools of music have. This is reflected in the offer of new study programmes such as MediaMusic, Music Therapy, Music Theatre and the Academy of Pop Music. Also the more traditional programmes such as Classical Music, Jazz & Pop and Music in Education anticipate changes by implementing innovations in their curriculum. This has resulted in a broad choice of programmes for students, innovative guest lecturers, multidisciplinary projects and a wide range of genres and styles. The Music & Health Education program consists of a variety of educational activities on health topics concerning Body, Mind and Communication. Goal is to achieve awareness and basic health skills for students and their teachers. The office Health & Music organizes  introduction days, workshops, assessments and other health activities. There is a electronic learning environment with information and a data bank with addresses of the external health network. meer informatie op www.artez.nl

Rijnstate Ziekenhuis, Maatschap Orthopedie, Arnhem (NL)
De Maatschap Orthopedie & Chirurgie biedt specialistische kwaliteitszorg gericht op de patiënt binnen de hoogste moderne wetenschappelijke standaarden. Patiëntzorg en onderzoek zijn als vanzelfsprekend met elkaar verweven. De Maatschap ontwikkelt zich de laatste sterk in het specialistische veld van de topsport en dans. Het team werkt nau samen met gezondheidsdeskundigen in de dans en het onderwijs. Meer informatie op www.rijnstate.nl

Codarts Rotterdam, Lectortaat Performing Arts Medicine (NL)
Podiumkunstenaars vragen het uiterste van zichzelf om tot maximale prestaties te komen. Fysiek worden dansers, musici en circusartiesten op de proef gesteld door de vele vlieguren die gemaakt moeten worden. Daarnaast is de mentale druk groot. Elke dag moet een topprestatie geleverd worden onder het toeziend oog van een kritisch publiek. Uitval door blessures en mentale klachten ligt bij deze doelgroep daarom op de loer. Codarts heeft op 1 september 2014 het lectoraat Performing Arts Medicine opgericht en dr. Janine Stubbe benoemd tot lector Performing Arts Medicine. Zij verricht toegepast onderzoek naar de fysieke en mentale belasting van dansers, musici en circusartiesten. www.codarts.nl 

Nederlandse Vereniging voor Dans- en Muziekgeneeskunde (NL)
Dans en Muziekgeneeskunde richt zich op de preventie, diagnostiek en behandeling van de aandoeningen, somatisch dan wel psychisch, die een rol spelen bij het dansen respectievelijk musiceren, alsmede op het wetenschappelijk onderzoek van die aandoeningen en van de gezonde functies bij dansers en musici. Dans- en muziekgeneeskunst is de praktische toepassing (NB: zangers zijn ook musici).
Motto: Medisch maatwerk voor podiumkunstenaars. www.nvdmg.nl 

Productiehuis De Nieuwe Oost (NL) 
De Nieuwe Oost is een interdisciplinair productiehuis, voortgekomen uit de drie productiehuizen Generale Oost, Wintertuin en Oost-Nederland. De Nieuwe Oost is er voor makers: voor theatermakers, choreografen, schrijvers en muzikanten. Of je het nu kunst of cultuur noemt en of je dat met of zonder hoofdletters schrijft, het gaat erom dat het anderen raakt, dat het jou raakt. Daarom ondersteunt De Nieuwe Oost makers die groot durven dromen en de stappen willen zetten om die dromen waar te maken. De Nieuwe Oost biedt een plek waar mag worden geëxperimenteerd en een platform waar makers elkaar kunnen ontmoeten. De Nieuwe Oost coacht makers bij de ontwikkeling van een zelfstandig beroepspraktijk. Niet gedacht vanuit de afzonderlijke disciplines, maar vanuit de ambitie om te creëren en de drang om te vernieuwen. www.denieuweoost.nl 

Academie voor Theater en Dans (AhK) (NL)
De Academie voor Theater en Dans (voorheen: de Theaterschool) is de opleiding op bachelor- en masterniveau voor alle theater- en dansdisciplines. www.atd.ahk.nl

Medisch Centrum voor Dansers en Musici (NL) 
Het Medisch Centrum voor Dansers en Musici (MCDM) is een expertisecentrum en biedt landelijk gespecialiseerde zorg, aan dansers en musici, door vroegtijdige diagnostiek, preventie en behandeling van blessures aan het bewegingsapparaat.
www.haaglandenmc.nl

Ook individueel supporter worden van het NCPA? Voor meer informatie klik hier

 

> Deel op Facebook > Deel op Twitter > Deel via e-mail