Het National Centre Performing Arts (NCPA) stimuleert en versterkt bewust en vaardig handelen van podiumkunstenaars. Dit toenemend zelfsturend vermogen  ondersteunt een duurzame professionele kunstpraktijk.

NCPA_infographic_RGB_mediumNCPA biedt individuele professionals en organisaties een netwerk, educatie en  professionalerings-mogelijkheden.

NCPA faciliteert en participeert in onderzoek met relevante kennispartners en is aanjager van de toepassing van onderzoeksresultaten in de beroepspraktijken en het onderwijs .

Het netwerk van NCPA representeert het gehele domein van de podiumkunsten; podiumkunstenaars, docenten, studenten, onderzoekers, (para) medici  en organisaties.

De kenniserfenis van de Stichting Gezondheidszorg voor Dansers (SGD) is ondergebracht in het NCPA. In 2017 is een project gestart om het archief van het SGD te digitaliseren en ter beschikking te stellen voor  belanghebbenden en geïnteresseerden.

Lees meer over ons in Booklet About NCPA

De drie founding partners zijn  de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Sport Medisch Centrum Papendal en ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten.

HAN

De HAN heeft verschillende faculteiten. De faculteit Gezondheid, Gedrag en Maatschappij (GGM) biedt bachelor en master opleidingen voor de gezondheidssector (Instituut voor Paramedische Studies) en voor gedrag, sociale studies, sport en bewegingsstudies. Lectoren en kenniskringen doen toegepast onderzoek voor verschillende kennisdomeinen. NCPA werkt voornamelijk samen met het Centrum voor Revalidatie & Sport en de lectoraten Musculoskeletale Revalidatie en Talentherkenning & ontwikkeling van sporttalent en het onderwerp voeding in relatie tot sport en gezondheid.  www.han.nl.

LogoSMCP

Sport Medisch Centrum Papendal (SMCP) is een multidisciplinar centrum voor sport geneeskunde, sport revalidatie, fysiotherapie, fysieke training en life style coaching.
De doelgroepen zijn individuen als (top) atleten, professionele dansers en musici en overheidsinstanties (als politie en brandweer).  SMCP is HKZ gecertificeerd en heeft haar hoofdvestiging op Nationaal Sportcentrum Papendal in Arnhem en diverse vestigingen door het hele land. SMCP werkt nauw samen met Rijnstate Ziekenhuis, afdeling orthopedie en de onderzoeksgroep Musculoskeletale revalidatie van de HAN. www.smcp.nl.

Artez hogeschool voor de kunsten

ArtEZ staat voor kunstonderwijs dat naar internationale maatstaven van erkend hoge kwaliteit is. Afgestudeerden kennen hun positie en kracht, hebben hun artisticiteit en vakmanschap ontwikkeld en weten deze – in samenwerking met anderen – maatschappelijk betekenis te geven. Zij zijn voorbereid op een professioneel bestaan op het hoogste niveau binnen een internationale context. Voor ruim 3000 studenten verzorgt ArtEZ in Arnhem, Enschede en Zwolle een samenhangend aanbod van vooropleidingen, bachelor- en masteropleidingen in beeldende kunst, architectuur, mode, vormgeving, muziek, theater, creative writing, dans en kunst-educatie. Tegelijkertijd is ArtEZ een gespecialiseerde kennisinstelling, waarin lectoren theorie en praktijk verbinden. ArtEZ werkt samen met een groot aantal partners in binnen- en buitenland, zoals collega-onderwijsinstellingen, bedrijven, overheden en non-profitorganisaties.

Het onderwijs bij ArtEZ is gericht op de artistieke, intellectuele en persoonlijke groei van studenten. Ze worden opgeleid in een professionele rol die nauw aansluit bij hun talent, persoonlijkheid en ambities. Daarbij worden ze begeleid door docenten die hun sporen in de beroepspraktijk ruimschoots hebben verdiend. Door die individuele benadering worden studenten optimaal voorbereid op hun loopbaan als kunst- en cultuurprofessionals. Afgestudeerden kennen hun positie en kracht, hebben hun artisticiteit en vakmanschap ontwikkeld en weten deze – in samenwerking met anderen – maatschappelijk betekenis te geven. Zij zijn voorbereid op een professioneel bestaan op het hoogste niveau binnen een internationale context. www.artez.nl.

Het bestuur van NCPA

drs. Laurien Timmermans, voorzitter, directeur ArtEZ Conservatorium

secretaris/lid: vacant

adviseur: Gaby Allard MPhil, lid Raad van Bestuur ROC van Amsterdam

Media partner DANS Magazine

Postadres National Centre Performing Arts
p/a secretariaat NCPA
T.a.v. L. Timmermans
Onderlangs 9
6812 CE Arnhem
The Netherlands
welcome@ncpa.nl

Stichting Nationaal Centrum Performing Arts
Registratie Kamer van Koophandel 62067788 (SBI-code 93196)
ING bank NL 18 INGB 0006 6991 95

> Deel op Facebook > Deel op Twitter > Deel via e-mail