Author: Boni Rietveld
First publication: 01/01/2002
Language: Dutch
Originally published in: Stichting Gezondheidszorg voor Dansers - Nieuwsbrief 9
Themes: Injury Prevention
Media: article

Rietveld concentreerde zich in zijn presentatie op de vraag of het zinnig is om de term dansersrug te introduceren voor een in zijn dansorthopedische praktijk van het Medisch Centrum voor Dansers en Musici veel voorkomende combinatie van bevindingen (specifiek syndroom). Dit betreft danspatiënten in een tweedelijns praktijk waar ruim een achtste van de gepresenteerde klachten de rug betreft en dan voornamelijk chronische rugklachten.

De veel voorkomende combinatie van bevindingen betreft de volgende vijf punten:

Redressiebeperking ThWK en TLO
Een redressiebeperking van de thoracale wervelkolom en/of de thoracolumbale overgang. Dat wil zeggen moeite met holtrekken van de bovenrug. Oorzaken hiervan kunnen zijn: Kyphoscoliose (juveniel, idiopathisch, torsie) Osteochondrose/Scheuermann. 
Deze beide punten werden door dr. André van Ooij, orthopedisch chirurg behandeld.

Aanleg en/of onvoldoende, verkeerde training/Onvoldoende actieve mobilisering
Vooral bij de laatste twee punten ligt een taak voor de dansdocent!

Hypermobiele LSWK
Een hypermobiele lumbosacrale wervelkolom met neiging tot hyperlordose. Dat wil zeggen een te beweeglijke, vaak te hol getrokken onderrug. Oorzaken hiervan kunnen zijn: compensatie van redressie beperking hogerop en/of onvoldoende uitdraai heupen aanleg, onvoldoende / verkeerde training onvoldoende actieve stabilisering. Dit zijn stuk voor stuk belangrijke aandachtspunten voor de dansdocent!

Onvoldoende ‘centrum’
onvoldoende actieve stabilisering met balans problemen. Door fysiotherapeuten en andere paramedici wordt hiervoor soms de term “instabiliteit” gebruikt. Dat leidt nog wel eens tot spraakverwarring tussen artsen en fysiotherapeuten, vandaar nog even een uitleg hoe de termen door medici worden gebruikt: Hypermobiliteit is passief (statisch) en fysiologisch teveel bewegelijkheid. Instabiliteit is een passief (statisch), pathologisch begrip en niet hetzelfde als onvoldoende, actief (dynamisch) stabiliseren. Stabiliseren kan actief (eigen spieren), of passief -uitwendig (tape, corset etc) of – inwendig (operatief).

Chronische aspecifieke lage rugpijn (lumbago)
Chronisch wil zeggen: regelmatig terugkerend (recidiverend) of langdurig bestaand (langer dan zes weken à drie maanden) Aspecifiek wil zeggen dat er geen duidelijke medische diagnose is. Die moet dan wel uitgesloten worden. Differentiaal diagnose: als mogelijke andere oorzaken van specifieke lumbago komen o.a. in aanmerking: Mechanisch: spondylolysis / spondylolisthesis (deze punten werden door dr. André van Ooij orthopaedisch chirurg behandeld) en trauma.

Neurologisch: radiculair syndroom/HNP
Deze punten werden door de neurochirurg Fred Kloet behandeld.

Degeneratief: discopathie, spondyl(-arthr-)ose
Infectieus: spondyl(-odisc-itis)
Systemisch: Bechterew, reumatoïde arthritis

Thoracale rugklachten
Incidenteel treedt hoge rugpijn op, meestal na acute overbelasting, zoals bij partnerwerk.

Behandeling: De causale behandeling om dit chronische rugklachtenbeeld te doorbreken bestaat uit: actieve stabilisering LSWK (“centrum” versterken) en actieve mobilisering ThWK/TLO met de eigen spieren o.l.v. bijv.: dansdocent, Pilates-/Gyrotonicsdocent en/of oefentherapeut Mensendieck. soms injectie therapie (bijv. bij kissing spines) eventueel tijdelijk uitwendige stabilisering en delordosering met corset

In de discussie die volgde bleek dat de aanwezige paramedici geen heil zagen in de nieuwe term Dansersrug, die Rietveld voorstelde voor het bovenbeschreven syndroom. Die term zou in hun ogen enerzijds op vrijwel al hun rugpatiënten van toepassing zijn en anderzijds de dansers stigmatiseren. Dit laat onverlet dat naar mijn mening in een tweede lijnspraktijk de term een nuttige functie vervult om een serie veel voorkomende bevindingen kort te omschrijven als onderscheid met andere medische oorzaken van specifieke lumbago.

> Share on Facebook > Share on Twitter > Share via E-mail