Nieuwsgierigheid als dansdramaturgisch middel

Author: Ghislaine van Schijndel / Language: Dutch
Dit artikel is eerder verschenen in: Naber, R., B. Nieuwboer, L. Wildschut (eds.) (2010), Danswetenschap in Nederland – Deel 6. Vereniging voor Dansonderzoek, pp.141-145 Om in de praktijk van de dansdramaturgie meer…

De dansdocent nader bekeken

Author: Dr. Jacques H.A. van Rossum / Language: Dutch
Download the article De dansdocent nader bekeken by Jacques van Rossum.

Dance dramaturgy as a creative and somatic practice

Author: Guy Cools / Language: English
Dance dramaturgy both as a profession and as a subject of a critical discourse is a very young discipline. As a profession it exists only since the late seventies of the previous…

Voeten van de vloer! Wat jongeren zoeken in de dansles

Author: Dana de Gier / Language: Dutch
Dit artikel is eerder verschenen in: Linden, M. van der, L. Wildschut, J. Zeijlemaker (eds.) (2008), Danswetenschap in Nederland – Deel 5. Vereniging voor Dansonderzoek, pp.140-144 Ruim één miljoen Nederlanders volgen in…

De dansvooropleiding: hoe staat het met de ouders?

Author: Jacques H.A. van Rossum / Language: Dutch
In een afstudeerfilm voor de filmacademie zijn enkele leerlingen van de Vooropleiding Dans van het Koninklijk Conservatorium (Den Haag) gevolgd. Een kind zit in de tram en zegt tegen haar moeder, wijzend…

The dance teacher: the ideal case and daily reality

Author: Dr. Jacques H.A. van Rossum / Language: English
Dit artikel is eerder verschenen in: Linden, M. van der, L. Wildschut, J. Zeijlemaker (eds.) (2006), Danswetenschap in Nederland – Deel 4. Vereniging voor Dansonderzoek, pp.60-75. This article originally appeared in: Journal…

Reflectieve dansers en ervarende wetenschappers

Author: Liesbeth Wildschut / Language: Dutch
In het derde deel van Danswetenschap in Nederland (2004) beschreef Mirjam van der Linden enkele initiatieven die beoogden de afstand tussen theorie en praktijk, tussen wetenschap en kunst te verkleinen. Als een…