De stand van zaken in de Nederlandse dans: 2000-2017

Author: Annette Embrechts Author: Francine van der Wiel Author: Isabella Lanz Author: Marcelle Schots Author: Mirjam van der Linden Author: Moos van de Broek Author: Onno Stokvis Author: Sander Hiskemuller / Language: Dutch
Voorwoord Voor iedere editie van Danswetenschap in Nederland werd een expert uitgenodigd een artikel te schrijven over de stand van zaken in de Nederlandse dans. Voor deze bloemlezing zijn alle stukken in…

Seizoen 2004-2005: dansen op leven en dood

Author: Sander Hiskemuller / Language: Dutch
Afgelopen seizoen werd vanuit de danspraktijk zelf aan de discussie over de ‘staat’ van de dans deelgenomen. In toenemende mate reageerden dansmakers op de wereld om hen heen met de intentie een…