Virtuositeit in het hier en nu

Author: Marieke van Delft / Language: Dutch
Dit artikel is eerder verschenen in: Nieuwboer, B., L. Wildschut en W. Zoet (eds.) (2012), Danswetenschap in Nederland – Deel 7. Vereniging voor Dansonderzoek, pp.123-128 Het afzetten tegen virtuositeit, regels, oppervlakkigheid, schoonheid…