De dansdocent nader bekeken

Author: Dr. Jacques H.A. van Rossum / Language: Dutch
Download the article De dansdocent nader bekeken by Jacques van Rossum.

De mentale kant van het dansvak

Author: Dr. Jacques H.A. van Rossum / Language: Dutch
In 1999 vond een groot internationaal danscongres plaats, tegelijkertijd in Den Haag en in het Canadese Toronto. De titel van dat congres (Not Just Any Body; Bronkhorst e.a., 2001) dekte de lading…

Vermoeidheid en overbelasting: de POMS in de dans

Author: Dr. Jacques H.A. van Rossum / Language: Dutch
Dit artikel is eerder verschenen in: Naber, R., B. Nieuwboer, L. Wildschut (eds.) (2010), Danswetenschap in Nederland – Deel 6. Vereniging voor Dansonderzoek, pp.65-74 Het is al sinds vele jaren bekend uit…

Onderzoek bij hbo-dansers: een danslogboek

Author: Dr. Jacques H.A. van Rossum / Language: Dutch
In deze bijdrage wordt verslag gedaan van de laatste fase van een jarenlang onderzoeksproces: de evaluatie van een danslogboek. Dit logboek werd inhoudelijk gebaseerd op het onderzoek naar belasting en belastbaarheid, dat…

The dance teacher: the ideal case and daily reality

Author: Dr. Jacques H.A. van Rossum / Language: English
Dit artikel is eerder verschenen in: Linden, M. van der, L. Wildschut, J. Zeijlemaker (eds.) (2006), Danswetenschap in Nederland – Deel 4. Vereniging voor Dansonderzoek, pp.60-75. This article originally appeared in: Journal…