Improvise or Else?

Author: João da Silva / Language: English
Prelude Improvisation is the art of composing and performing extempore, that is, without planning or preparation, in the spur of the moment. It is often associated with the production of novelty, uniqueness,…

Waar danste mijn vader in Rotterdam toen hij jong was?

Author: Jan Jaap van Rijn / Language: Dutch
Disclaimer: De Vereniging voor Dansonderzoek heeft zich tevergeefs ingespannen de rechthebbende van dit artikel te achterhalen. Mocht u als rechthebbende geen toestemming verlenen voor deze publicatie, gelieve contact op te nemen met…

The bodily memory

Author: Mia Vaerman / Language: English
Dit artikel is eerder verschenen in: Linden, M. van der, L. Wildschut, J. Zeijlemaker (eds.) (2006), Danswetenschap in Nederland – Deel 4. Vereniging voor Dansonderzoek, pp.99-106. It always catches my attention how…

De stand van zaken in de Nederlandse dans: 2000-2017

Author: Annette Embrechts Author: Francine van der Wiel Author: Isabella Lanz Author: Marcelle Schots Author: Mirjam van der Linden Author: Moos van de Broek Author: Onno Stokvis Author: Sander Hiskemuller / Language: Dutch
Voorwoord Voor iedere editie van Danswetenschap in Nederland werd een expert uitgenodigd een artikel te schrijven over de stand van zaken in de Nederlandse dans. Voor deze bloemlezing zijn alle stukken in…

Introduction to the Anthology

Author: Liesbeth Wildschut / Language: English
The first issue of Danswetenschap in Nederland was published in 2000, the last volume, no 9, in 2017. In 2018 the board of the Dutch Society for Dance Research decided to cease…

Nieuwsgierigheid als dansdramaturgisch middel

Author: Ghislaine van Schijndel / Language: Dutch
Dit artikel is eerder verschenen in: Naber, R., B. Nieuwboer, L. Wildschut (eds.) (2010), Danswetenschap in Nederland – Deel 6. Vereniging voor Dansonderzoek, pp.141-145 Om in de praktijk van de dansdramaturgie meer…

¡TANGOMANÍA!

Author: Lilian van Rooij / Language: Dutch
Dit artikel is eerder verschenen in: Linden, M. van der, L. Wildschut, J. Zeijlemaker (eds.) (2004), Danswetenschap in Nederland – Deel 3. Vereniging voor Dansonderzoek, pp.132-135. Dreads, joints en tattoos: het is…

Who’s looking? The Universal as a Sign

Author: Maaike Bleeker / Language: English
Dit artikel is eerder verschenen in: Linden, M. van der, L. Wildschut, J. Zeijlemaker (eds.) (2004), Danswetenschap in Nederland – Deel 3. Vereniging voor Dansonderzoek, pp. 36-41. Onderstaande tekst is een lezing…

In de ban van de flamenco

Author: Anna Aalten Author: Mirjam van der Linden / Language: Dutch
Download the article In de ban van de flamenco by Anna Aalten and Mirjam van der Linden.

De dansdocent nader bekeken

Author: Dr. Jacques H.A. van Rossum / Language: Dutch
Download the article De dansdocent nader bekeken by Jacques van Rossum.

De dans om werk

Author: Leonie Lispet / Language: Dutch
Download the article De dans om werk by Leonie Lispet.

The Dutch don’t dance

Author: Anna Aalten Author: Mirjam van der Linden / Language: English
Download the article The Dutch dont dance by Anna Aalten and Mirjam van der Linden.

Body Politics

Author: Anna Aalten / Language: English
Download the article Body Politics by Anna Aalten here.

The missing history of (not)conceptual dance

Author: Jeroen Fabius / Language: English
The term ‘conceptual dance’ first appeared in relation to new developments in Western European choreography in the middle of the 1990s. However, the application of the term remains contested and ambiguous. Is…

Dance dramaturgy as a creative and somatic practice

Author: Guy Cools / Language: English
Dance dramaturgy both as a profession and as a subject of a critical discourse is a very young discipline. As a profession it exists only since the late seventies of the previous…

A performance as shared space of action

Author: Liesbeth Wildschut Author: Arno Schuitemaker / Language: Dutch
In de introductie van zijn boek The empathic brain: How the discovery of mirror neurons changes our understanding of human nature (2011) schrijft neurowetenschapper Christian Keysers dat emoties van anderen onze eigen…

Don’t look back

Author: Mirjam van der Linden / Language: Dutch
Soms leek het wel of de politici op het podium stonden en niet de dansers. De culturele seizoenen 2010-2011 en 2011-2012 waren de seizoenen van het cultuurbeleid. Nederland heeft een vierjarensystematiek als…

De dansmaker als onderzoeker: een zoektocht naar goud

Author: Redactie Vereniging voor Dansonderzoek / Language: Dutch
Het is niet zomaar dat we in deze publicatie over danswetenschap ook kiezen voor het opnemen van artikelen van dansmakers. Makers zoeken naar nieuwe gegevens, kennis, inzichten; antwoorden op vragen over de…

Elk dans mach heten wel processie vanden duvel

Author: Thérèse Boshoven / Language: Dutch
Dit artikel is eerder verschenen in: Linden, M. van der, L. Wildschut, J. Zeijlemaker (eds.) (2008), Danswetenschap in Nederland – Deel 5. Vereniging voor Dansonderzoek, pp.99-108 Het promotieonderzoek waar ik in september…

De mentale kant van het dansvak

Author: Dr. Jacques H.A. van Rossum / Language: Dutch
In 1999 vond een groot internationaal danscongres plaats, tegelijkertijd in Den Haag en in het Canadese Toronto. De titel van dat congres (Not Just Any Body; Bronkhorst e.a., 2001) dekte de lading…

Dancing light – Visual Projection in the work of Elaine Summers

Author: Thomas Körtvélyessy / Language: English
Dit artikel is eerder verschenen in: Naber, R., B. Nieuwboer, L. Wildschut (eds.) (2010), Danswetenschap in Nederland – Deel 6. Vereniging voor Dansonderzoek, pp.42-48 Since I discovered the work of choreographer, intermedia-pioneer,…

Vermoeidheid en overbelasting: de POMS in de dans

Author: Dr. Jacques H.A. van Rossum / Language: Dutch
Dit artikel is eerder verschenen in: Naber, R., B. Nieuwboer, L. Wildschut (eds.) (2010), Danswetenschap in Nederland – Deel 6. Vereniging voor Dansonderzoek, pp.65-74 Het is al sinds vele jaren bekend uit…

Spanning! Tonus als dansdramaturgisch aspect

Author: Vera de Vlieger / Language: Dutch
Dit artikel is eerder verschenen in: Linden, M. van der, L. Wildschut, J. Zeijlemaker (eds.) (2008), Danswetenschap in Nederland – Deel 5. Vereniging voor Dansonderzoek, pp.159-162 De dansdramaturg krijgt tegenwoordig steeds meer…

Voeten van de vloer! Wat jongeren zoeken in de dansles

Author: Dana de Gier / Language: Dutch
Dit artikel is eerder verschenen in: Linden, M. van der, L. Wildschut, J. Zeijlemaker (eds.) (2008), Danswetenschap in Nederland – Deel 5. Vereniging voor Dansonderzoek, pp.140-144 Ruim één miljoen Nederlanders volgen in…

bridging technique – A Blueprint for Dancing the Rainbow?

Author: Thomas Körtvélyessy / Language: English
Dit artikel is eerder verschenen in Delft, M. van, Z. Gündüz, H. Koolen, J. Voets, L. Wijers (eds.) (2017), Danswetenschap in Nederland – Deel 9. Vereniging voor Dansonderzoek, pp.47-55 bridging technique is…

Metaphorical Objects

Author: Michael O'Connor / Language: English
Dit artikel is eerder verschenen in Delft, M. van, Z. Gündüz, H. Koolen, J. Voets, L. Wijers (eds.) (2017), Danswetenschap in Nederland – Deel 9. Vereniging voor Dansonderzoek, pp.153-158 The material sign…

Intimacy as a Dramaturgical Strategy

Author: Mette Gjandrup Tast / Language: English
Dit artikel is eerder verschenen in Delft, M. van, Z. Gündüz, H. Koolen, J. Voets, L. Wijers (eds.) (2017), Danswetenschap in Nederland – Deel 9. Vereniging voor Dansonderzoek, pp.141-144 Intimacy as a…

Screenchoreography

Author: Marion Poeth / Language: Dutch
Dit artikel is eerder verschenen in: Nieuwboer, B., L. Wildschut en W. Zoet (eds.) (2012), Danswetenschap in Nederland – Deel 7. Vereniging voor Dansonderzoek, pp.149-153 Most of us have seen dance on…

Virtuositeit in het hier en nu

Author: Marieke van Delft / Language: Dutch
Dit artikel is eerder verschenen in: Nieuwboer, B., L. Wildschut en W. Zoet (eds.) (2012), Danswetenschap in Nederland – Deel 7. Vereniging voor Dansonderzoek, pp.123-128 Het afzetten tegen virtuositeit, regels, oppervlakkigheid, schoonheid…

Hebben voetbalsters profijt van klassiek ballet? Een naturalistisch effectonderzoek

Author: Arnold Goedhart Author: Birthe Gerritsen Author: Henny Solleveld (SportsInjuryLab) Author: Iris Houtgast / Language: Dutch
Dit artikel is eerder verschenen in Delft, M. van, Z. Gündüz, H. Koolen, J. Voets, L. Wijers (eds.) (2017), Danswetenschap in Nederland – Deel 9. Vereniging voor Dansonderzoek, pp.65-74 Inleiding Voetbal is…

Vermoeidheid en overbelasting: de POMS in de dans

Author: Jacques H.A. van Rossum / Language: Dutch
Het is al sinds vele jaren bekend uit onderzoek: de danser is vaak moe, heeft relatief veel blessures en wijt die zelf aan vermoeidheid, overtraining of beide. Veel verandering lijkt daarin niet…

De dansvooropleiding: hoe staat het met de ouders?

Author: Jacques H.A. van Rossum / Language: Dutch
In een afstudeerfilm voor de filmacademie zijn enkele leerlingen van de Vooropleiding Dans van het Koninklijk Conservatorium (Den Haag) gevolgd. Een kind zit in de tram en zegt tegen haar moeder, wijzend…

Dancing light – Visual Projection in the work of Elaine Summers

Author: Thomas Körtvélyessy / Language: English
Since I discovered the work of choreographer, intermedia-pioneer, and kinesiotherapy-pioneer Elaine Summers during my study at the Rotterdam Dance Academy (now Codarts) in 1993, I had been fascinated with her unique blend…

Onderzoek bij hbo-dansers: een danslogboek

Author: Dr. Jacques H.A. van Rossum / Language: Dutch
In deze bijdrage wordt verslag gedaan van de laatste fase van een jarenlang onderzoeksproces: de evaluatie van een danslogboek. Dit logboek werd inhoudelijk gebaseerd op het onderzoek naar belasting en belastbaarheid, dat…

That folds into a memory of walking on chalk paths, an essay

Author: Katrina Brown / Language: English
Dit artikel is eerder verschenen in: Linden, M. van der, L. Wildschut, J. Zeijlemaker (eds.) (2008), Danswetenschap in Nederland – Deel 5. Vereniging voor Dansonderzoek, pp.35-45 This essay is a walk, is…

Van groeiende naar bloeiende danswetenschap?

Author: Liesbeth Wildschut / Language: Dutch
In de eerste uitgave van Danswetenschap in Nederland (2000) stelde Mirjam van der Linden: ‘Pas bij een bloeiende danswetenschap kan een discours van betekenis ontstaan.’ (p. 13) Destijds was er geen sprake…

Waar rust de dans als hij gedanst is? (naar: André Lepecki)

Author: Ruth Naber / Language: Dutch
Dit artikel is eerder verschenen in: Linden, M. van der, L. Wildschut, J. Zeijlemaker (eds.) (2006), Danswetenschap in Nederland – Deel 4. Vereniging voor Dansonderzoek, pp.119-123. In seizoen 2002-2003 organiseerden danser en…

The dance teacher: the ideal case and daily reality

Author: Dr. Jacques H.A. van Rossum / Language: English
Dit artikel is eerder verschenen in: Linden, M. van der, L. Wildschut, J. Zeijlemaker (eds.) (2006), Danswetenschap in Nederland – Deel 4. Vereniging voor Dansonderzoek, pp.60-75. This article originally appeared in: Journal…

Seizoen 2004-2005: dansen op leven en dood

Author: Sander Hiskemuller / Language: Dutch
Afgelopen seizoen werd vanuit de danspraktijk zelf aan de discussie over de ‘staat’ van de dans deelgenomen. In toenemende mate reageerden dansmakers op de wereld om hen heen met de intentie een…

Reflectieve dansers en ervarende wetenschappers

Author: Liesbeth Wildschut / Language: Dutch
In het derde deel van Danswetenschap in Nederland (2004) beschreef Mirjam van der Linden enkele initiatieven die beoogden de afstand tussen theorie en praktijk, tussen wetenschap en kunst te verkleinen. Als een…

De heupuitdraai

Author: Boni Rietveld / Language: Dutch
Anatomische mogelijkheden, beperkingen en risico’s van de heupuitdraai, zoals bepaald door de ‘passieve structuren’: skelet, kapsel en banden. In 1760 schreef Jean Georges Noverre: “Om goed te kunnen dansen is niets zo…

Een 50-jarige Danskunstenaar

Author: Boni Rietveld / Language: Dutch
Presentatie door dr. Boni Rietveld, orthopaedisch chirurg, t.g.v. de studiedag “De oudere dansdocent” bij het 30 jarig bestaan van de NBDK op 23 maart 1996 in de Gemeentelijke Muziekschool te Utrecht. 1.…

Hoe moet het verder als ik stop met dansen?

Author: Andreas Justrich / Language: Dutch
Nadat ik elf jaar professioneel gedanst had, in Zwitserland en bij het Scapino ballet in Rotterdam, was voor mij de tijd gekomen om een andere weg in te slaan. Hoewel ik het…

De Dansersrug, een specifiek syndroom?

Author: Boni Rietveld / Language: Dutch
Rietveld concentreerde zich in zijn presentatie op de vraag of het zinnig is om de term dansersrug te introduceren voor een in zijn dansorthopedische praktijk van het Medisch Centrum voor Dansers en…

Knieklachten bij dansers

Author: Boni Rietveld / Language: Dutch
Naast pech, oververmoeidheid en stress, ontstaan de meeste dansblessures door techniekfouten: het niet goed uitvoeren van de klassieke ballet techniek, die de basis vormt voor vrijwel elke danstraining of -opleiding. Deze techniekfouten…

The dancer as athlete

Author: Paul Bronkhorst / Language: English
Quite often dancers are compared to athletes and righteously so. Dancers are the athletes among the performing artists. Of course, actors, musicians and other performing artists need their bodies to do their…